Ιστορικές διαδρομές

Φωτογραφίες της περιοχής πάνω από τα χωριά Πέρνη και Πετροπηγή, το οποίο, βουνό, ονομάζεται και Αγιοβούνι ή Ντεντέ Νταγ (βουνό του Αγίου) στα τουρκικά.