Ιστορία της Αρέθουσας από την αρχαιότητα έως σήμερα

2020-11-27

Δρόμοι ιστορίας και πολιτισμού

Ο Δήμος Βόλβης ξεκίνησε το 2019 μία σειρά Εκδηλώσεων - Ημερίδων με την ονομασία «Δρόμοι Ιστορίας και Πολιτισμού» αρχής γενομένης απο την Αρέθουσα.

Η εκδήλωση είχε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος εισηγήθηκε ο κ. Μπούμπας Απόστολος αρχαιολόγος. Η εισήγηση του είχε θέμα: «Ιστορία της Αρέθουσας από την αρχαιότητα έως σήμερα».

Το δεύτερο μέρος αφορούσε την λαογραφία της Αρέθουσας, το οποίο παρουσίασε η κα Σαρακατσιάνου Δέσποινα ως εκπρόσωπος του συλλόγου γυναικών.

Την μουσική επένδυση επιμελήθηκε ο μαέστρος κ. Σταύρος Καραμάνης, ενώ οι γυναίκες του συλλόγου παρουσίασαν παραδοσιακά τραγούδια.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης υπήρξε μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα τα οποία προσέφεραν όλες οι γυναίκες του χωριού.

Η πανδήμια ανέστειλε προσωρινά το προγράμμα. Σ΄ αυτήν την χρονική συγκυρία απαιτείται από όλους μας να δείξουμε την δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Όταν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες το πρόγραμμα εκδηλώσεων θα συνεχισθεί.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) του Δήμου Βόλβης ο οποίος είναι και ο οργανωτής αυτής της σειράς εκδηλώσεων με ιστορικό και λαογραφικό περιεχόμενο σκοπεύει να τις επεκτείνει σ΄ όλη την επικράτεια του Δήμου Βόλβης, έτσι ώστε, όλοι οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες να γνωρίσουν το ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν της περιοχής.

Επιπλέον, με αυτό το πρόγραμμα επιδιώκουμε την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στο Δήμο, διότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος εκδηλώσεων θα δημιουργηθεί ένα αρχείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Με αυτό τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες και όχι μόνο να έχουν προσβαση σε μία δεξαμενή πληροφοριών ιστορίας και λαογραφίας του Δήμου Βόλβης.

Πασσιάς Δημήτριος

Προέδρος ΟΠΑΠ Δημου Βόλβης