Η Ιστορία με τις .. φωτογραφίες

2022-07-13

Η ιστορία μέσα από τις φωτογραφίες ... στο ίδιο σημείο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στις 8 Ιουλίου 1908 έγινε η ανακήρυξη του Οθωμανικού συντάγματος με το οποίο η τότε Οθωμανική αυτοκρατορία παραχώρησε στους υπηκόους της κάποιες πολιτικές και συνδικαλιστές ελευθερίες και ειδικά στις μειονότητες που υπήρχαν στα γεωγραφικά της όρια. Στην Καβάλα το γεγονός αυτό πανηγυρίζεται δεόντως με συγκέντρωση στο τότε διοικητήριο της πόλης (φωτογραφία 1.). Στο ίδιο κτίριο πέντε χρόνια μετά , στις 26 Ιουνίου 1913 υψώνεται η Ελληνική σημαία από τον Πλωτάρχη Αντώνιο Κριεζή και η Καβάλα εντάσσεται στον Εθνικό κορμό (φωτογραφία 2.). Η ανταπόκριση του κόσμου μεγάλη, Έλληνες , Οθωμανοί αλλά και Εβραίοι πανηγυρίζουν το γεγονός , είχε προηγηθεί μια μικρή αλλά συνάμα τραγική πρόσκαιρη Βουλγαρική κατοχή. Ή έλευση του Ελληνικού Ναυτικού σήμαινε ανάσα ζωής για τους κατοίκους της Καβάλας (φωτογραφία 3.).