ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑ ΑΜΙΣΙΑΝΑ

2020-04-06

Το 1928 κατασκευάστηκε το νέο υδραγωγείο της πόλης, με υδροληψία από τρεις νέες γεωτρήσεις στην περιοχή Τεκίρ-Μπουνάρ, στη περιοχή Αμισιανών, βάθους περίπου 50 μέτρων, των οποίων η ανόρυξη έγινε το 1927, κοντά σε μια προϋπάρχουσα. Η προϋπάρχουσα αυτή γεώτρηση είχε κατασκευασθεί το 1911 από το γερμανό μηχανικό Blid, προκειμένου από εκεί να υδρεύσει την πόλη της Καβάλας (πληθυσμού, τότε, 15.000 κατοίκων), με δαπάνες του χεδίβη της Αιγύπτου, ο οποίος προσέφερε στην πόλη της καταγωγής του το αναγκαίο υδραγωγείο ως δωρεά.

Τον Νοέμβριο του 1937, ο πολιτικός μηχανικός Β. Ποντικόπουλος, σε έκθεσή του με τίτλο «Επί του Υδρευτικού Προβλήματος της πόλεως Καβάλας», προτείνει την υδροδότηση της πόλης από τις πηγές Μπουνάρ-μπασή (Βοϊράνης).

Η ιστορία του νερού στην Καβάλα ξεκινά από το 1923 με την δημιουργία του Ειδικού Ταμείου Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως .

Ιστορική ημερομηνία όμως και η 25η Νοεμβρίου 1980, την ημέρα εκείνη το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας αποφάσισε να ιδρυθεί στην Καβάλα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ήταν η 474 απόφαση). Λίγους μήνες νωρίτερα η πολιτεία είχε ψηφίσει τον Νόμο 1069 /1980 και έδινε την δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να δημιουργήσει επιχειρήσεις για την διαχείριση των υδάτων και των λυμάτων. Τον Μάρτιο του 1981 με νέα απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο , συμπλήρωσε αυτή που πήρε τον Νοέμβριο για την ίδρυση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Τον Ιούλιο του 1981 ο Υφυπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Κεφαλογιάννης συντάσσει το Προεδρικό διάταγμα το οποίο υπογράφει ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την 31η Ιουλίου 1981.

Στις φωτογραφίες μας εργαζόμενοι στην ύδρευση της πόλης σε έργα τις προηγούμενες δεκαετίες.