Το ξενοδοχείο «Πανελλήνιον» στην Καβάλα το 1939

2020-04-27

Ελλάδα , Καβάλα , Ιούνιος 1939. Η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά κοντεύει να συμπληρώσει τρία χρόνια, αλλά έχει καινοτομήσει. Ιδρύει Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο έχει στη δικαιοδοσία του τα θέματα ελέγχου ξενοδοχειακών μονάδων. Εδώ, στην Καβάλλα (τα δύο λάμδα διατηρήθηκαν μέχρι το 1946) το ξενοδοχείο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ, στη Στοά Νότη.

Ο τουρισμός (όχι πια, «περιήγησις») έρχεται στην Ελλάδα. Το ιστορικό τεκμήριο είναι από την συλλογή Γιώργου Παπακοσμά, Καβάλα (1915-1990) που έχει δωριθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους . Η φωτογραφία και το κείμενο που το συνοδεύει είναι από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Ν. Καβάλας η οποία είχε αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της υπηρεσίας την 1η Ιουνίου 2016.