Το δένδρο των Σουηδών στην Καβάλα

2020-12-16

Ιστορίες από την Καβάλα μας, ιστορίες αλλοτινών χρόνων μέσα από διηγήσεις των παλαιοτέρων, δημοσιεύματα του τοπικού τύπου αλλά και έρευνα σε έγγραφα. Χειμώνας του .. σωτηρίου έτους 1958, στην Καβάλα αναμένουν το χριστουγεννιάτικο δένδρο.. έρχεται από την Σουηδία και πάει να γίνει έθιμο για την πόλη.

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΣΟΥΗΔΩΝ

Η έλευση του δένδρου όμως θέλει και την διεκπεραίωση αρκετών γραφειοκρατικών διαδικασιών. Στις 16 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Αθανάσιος Βαβαλέσκος στέλνει στη διεύθυνση του Τελωνείου Καβάλας έγγραφο που ζητά την ατελώς παραλαβή του δένδρου για λογαριασμό του Δήμου Καβάλας.

Στο έγγραφο ο Δήμαρχος αναφέρει.. « εκγρίνετε την παράδοσιν ημίν ατελώς, ενός χριστουγεννιάτικου δένδρου εκ Σουηδικής πευκης, αφιχθέντος ήδη εις τον Λιμένα μας, ευγενώς δωρηθέντος προς την πόλιν της Καβάλας, δια την ψυχαγωγίαν των κατοίκων της, υπό της Σουηδικής Ατμοπλοίκης Εταρείας SVENSKA ORIEN LINIEN πρακτορευομένης ενταυθα υπο του συμπολίτου κ. Κ. Σούλτου..».

Το τελωνείο ξεκινά αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών και τελικά δίνει την άδεια εκτελωνισμού, παράλληλα με τα φώτα και στολίδια που συνοδεύουν το μεγάλο δένδρο.

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Το δένδρο τοποθετείται στην πλατεία και αποτελεί ένα όμορφο θέαμα τα δύσκολα εκείνα μεταπολεμικά χρόνια.

Οι Σουηδοί δεν δωρίζουν μόνο στην Καβάλα δένδρο και στολίδια αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας μας.

Το έθιμο αυτό κράτησε για αρκετά χρόνια και δεν λίγοι οι Καβαλιώτες, μεσήλικες πια που το θυμούνται με νοσταλγία. Στο δένδρο αυτό έχουν βγει και δεκάδες φωτογραφίες από τους πλανόδιους φωτογράφους που τις μέρες των γιορτών και όχι μόνο βρίσκονταν στην πλατεία.

Από ότι μάθαμε με την έλευση της χούντας οι Σουηδοί σταμάτησαν να στέλνουν , κάθε Χριστούγεννα και το μεγάλο πεύκο..