Το δάσος της Καβάλας …

2022-04-21

Η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ δημοσίευσε κείμενο του Γιώργου Λάλιου που αναφέρεται στις πιο "πράσινες" Ελληνικές και Ευρωπαϊκές πόλεις. Η πιο "πράσινη" ελληνική πόλη -με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων- είναι η Καλαμάτα και ακολουθεί η Καβάλα. (αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα) . Τα στοιχεία για το πράσινο στις ευρωπαϊκές πόλεις 38 ευρωπαϊκών κρατών προέρχονται από έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με θέμα: "Ποιος ωφελείται από το πράσινο στις πόλεις; Οι κοινωνικές ανισότητες στην πρόσβαση σε αστικό πράσινο στην Ευρώπη". Η έκθεση εξετάζει όλες τις πόλεις που βρίσκονται στην Urban Audit List της Eurostat, χρησιμοποιώντας εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο "Κοπέρνικο". Αυτό που μετρήθηκε είναι το ποσοστό της έκτασης των πόλεων που φαίνεται από ψηλά πράσινο λόγω των δέντρων. Η πιο πράσινη ελληνική πόλη είναι η Καλαμάτα, καθώς το 54,4% των αστικών περιοχών της καλύπτεται από δέντρα (23,2 από τα 42,6 τ. χλμ.), ακολουθεί η Καβάλα με 44,6% (16,7 από τα 37,5 τ. χλμ.). Η έρευνα έχει πολλούς παραμέτρους , όπως τα περιαστικά δάση σε αυτές. Η Καβάλα προφανώς με περιαστικό δάσος έχει υψηλά ποσοστά. Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι η Καβάλα έχει μέσα στον αστικό της ιστό δυο ..δασύλλια αυτό των Πεντακοσίων και αυτό της Παναγούδας. Αυτές οι ..οάσεις πρασίνου να θυμηθούμε ότι φυτεύτηκαν από τους προγόνους μας , όπως και τα εκατοντάδες δένδρα που υπήρχαν στις αυλές των σπιτιών , ειδικά στις συνοικίες της Κηπούπολης της Αγίας Παρασκευής , του Βύρωνα , δένδρα που εμείς οι νεότεροι αφανίσαμε .. Η διαπιστώσεις της έρευνας είναι από "ψηλά" και με τον δορυφόρο , από κοντά σίγουρα έχουμε ανάγκη για περισσότερο πράσινο . Στις γειτονιές και στο κέντρο τα .. δένδρα αποδεκατίζονται και οι χώροι πρασίνου μάλλον καταλαμβάνονται από το τσιμέντο της .. ευκολίας . Περισσότερο πράσινο και όχι εφησυχασμός από τις ... δορυφορικές διαπιστώσεις και εδώ ταιριάζει απόλυτα η ρήση τα "..φαινόμενα απατούν".

Στη φωτογραφία μας ..αυτά τα βράχια στις γειτονιές Αγίας Παρασκευής, Κηπούπολης .. δενδροφύτευσαν οι πρόγονοι μας.