Διαφήμιση μεταλλείων στη Θάσο

2020-04-24

Διαφήμιση στο ειδικό περιοδικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος πριν 90 χρόνια το 1930,της Ανώνυμου Ελληνικής Μεταλλουργικής και Μεταλλευτικής Εταιρίας «Θάσου».

Η εταιρεία είχε ...μεταλλεία ψευδαργύρου και εργοστάσια οξειδίων ψευδαργύρου εν Θάσω, οξείδια ψευδαργύρου εις κόνιν διά χρωματισμούς.

Το καλύτερον προϊόν διά την παρασκευήν όλων των χρωμάτων. Αποθήκαι εν Πειραιεί, Αθήναις, Πάτραις, Βόλω, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Αλεξανδρουπόλει, Χίω, Μυτιλήνη, Κερκύρα, Χανίοις (Κρήτης)» αναφέρει η διαφήμιση .