Τα παλιά ..ψαράδικα, το κτίριο του Λιμενικού Ταμείου

2020-04-14

Το κτίριο του Λιμενικού Ταμείου, το ορθότερο της Λιμενικής Επιτροπής, κατασκευάστηκε το 1926, τα εγκαίνια του μεγαλοπρεπέστατου για την εποχή κτιρίου, έγιναν στις 19 Ιανουαρίου 1927 από τον τότε Μητροπολίτη Φιλίππων Χρυσόστομο Χατζησταύρου, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Κόστισε 970.000 δραχμές και στο ισόγειο του κτιρίου στεγάσθηκε και ιχθυαγορά της πόλης. Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής ήταν ο Θεοδόσιος Χαραλαμπίδης. Δυο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 1929, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, θεμελιώνει το νέο Λιμάνι Καβάλας με πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής τον Δημήτριο Γρηγοριάδη. Τα γραφεία της Λιμενικής Επιτροπής στεγάσθηκαν στο κτίριο εκείνο μέχρι το 1973, όπου μεταφέρθηκαν εκεί που είναι σήμερα το Λιμεναρχείο. Η Λιμενική Επιτροπή, πρόδρομος του Λιμενικού Ταμείου, έπαψε να υπάρχει από τότε που ιδρύθηκε η Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Καβάλας. Το Λιμάνι της Καβάλας είχε, μετά από αυτό του Πειραιά, την μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα, το 1928, σύμφωνα μετά στατιστικά στοιχεία, οι εξαγωγές έφτασαν το 1.286.148.000 δραχμές. Κυρίαρχο προϊόν ο καπνός και χώρες εξαγωγής η Γερμανία, η Αμερική, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Τσεχοσλοβακία. Τα ατμόπλοια που κατέπλευσαν στο Λιμάνι της Καβάλας το 1928 ήταν 758.

Ακτοπλοϊκά η Καβάλα συνδέονταν, τότε, με την Θεσσαλονίκη το Άγιο Όρος αλλά και με την Αλεξανδρούπολη το Βόλο και τον Πειραιά.

Το 1928 οι εξαγωγές έφτασαν το 1.286.148.000 δραχμές. Κυρίαρχο προϊόν ο καπνός και χώρες εξαγωγής η Γερμανία, η Αμερική, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Τσεχοσλοβακία. Τα ατμόπλοια που κατέπλευσαν στο Λιμάνι της Καβάλας το 1928 ήταν 758. Η Καβάλα σύμφωνα με την απογραφή του 1928 είχε 49980 κατοίκους από αυτούς οι 25468 ήταν άνδρες και οι 24512 γυναίκες.