Τα αρχαία των Φιλίππων

2020-11-15

Η διάδοση της πληροφορίας αλλά και της ιστορίας κυριαρχούν στην εποχή του διαδικτύου. Αρχεία κλεισμένα χρόνια με ελάχιστες έως αδύνατες δυνατότητες πρόσβασης γίνονται πλέον προσιτά στο ευρύ κοινό και αποκαλύπτονται μέσα από αυτά πολλά στοιχεία . Το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης , άνοιξε τα αρχεία του και τα ψηφιοποίησε.

Βρίσκονται στο ψηφιακό αρχείο της Βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, εκεί έχουν αναρτηθεί μια σειρά από φωτογραφίες από την Καβάλα και την περιοχή της, όπως ήταν στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Μια από αυτές και ο Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων.

Στην κατοχή του, Πανεπιστημίου είναι το φωτογραφικό αρχείο του Σουλτάνου Abdülhamid ΙΙ με χιλιάδες φωτογραφίες της περιόδου 1890- 1900, κύρια με έργα υποδομών που έκανε τότε η «Πύλη» σε όλη την αυτοκρατορία, αλλά και μερικές γενικές φωτογραφίες περιοχών και πόλεων όπως και δημόσια πρόσωπα.