Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου…

2020-05-05

Στα βήματα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου το δημοσίευμα πριν 7ο περίπου χρόνια Γαλλικού περιοδικού, το οποίο οι συντάκτες του φθάνουν στην Καβάλα επισκέπτονται την αρχεία πόλη των Φιλίππων .. περπατούν στα βήματα του Αποστόλου Παυλου εκεί που βάπτισε την πρώτη Ευρωπαία χριστιανή την Λυδία στον Ζυγάκτη ποταμό . Το ταξίδι τους έχει συνέχεια στην Αθήνα αλλά και στην Κόρινθο επίσης σταθμούς του Αποστόλου στην Ελλάδα. (Oι φωτογραφίες από το Γαλλικό περιοδικό).