Σε συνάντηση εργασίας η “ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ”

2021-02-13

Στην συνάντηση εργασίας για την διερεύνηση ενδιαφέροντος συμμέτοχής σε πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων στον Δήμο Καβάλας μετείχε το μέλος του Δ.Σ. της Κοινσεπ "ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ" κ. Κίμων Παπαδόπουλους. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «URGE:Circular Building Cities» (Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία) της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBACT III, που υλοποιεί ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με το Δήμο της Ουτρέχτης (Ολλανδία), την Διαδημοτική Ένωση του Oeste (Πορτογαλία), τη Δημοτική επιχείρηση Nigrad (Σλοβενία), τον Δήμο της Riga (Λετονία), την πόλη της Γρανάδας ( Ισπανία), την πόλη της Κοπεγχάγης (Δανία), τον Δήμο του Πράτο (Ιταλία) και την πόλη του Μονάχου (Γερμανία). Η συνάντηση του Δήμου Καβάλας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Στη δεύτερη φάση υλοποίησης του έργου, και μέσα από τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν, αναδείχθηκε ως θέμα μείζονος σημασίας για την Καβάλα η διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων σε επίπεδο γειτονιάς (στρώματα, έπιπλα, φωτιστικά κτλ). Στην διάρκεια αυτής της συνάντησης εργασίας έγινε ανάλυση των δράσεων που ο Δήμος Καβάλας, σε συνεργασία με διάφορους φορείς, θα μπορούσε να προγραμματίσει και αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων όπως αυτά απορρέουν από τις ανακαινίσεις κατοικιών και κατεδαφίσεις.

H ατζέντα της συνάντησης ήταν ως εξής:

1. Παρουσίαση ενός μοντέλου διαχείρισης ογκωδών όπως μας παρουσιάστηκε

στο πλαίσιο του έργου URGE από τους ξένους εταίρους.

2. H ανάλυση των βημάτων/δράσεων προς την ολοκλήρωση μιας τέτοιας

προσπάθειας

3. Ανάλυση των ρόλων που θα μπορούσαν να έχουν οι κοινωνικοί φορείς στην

υλοποίηση αυτού

4. Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία

5. Χρονοδιάγραμμά ενεργειών.