Οι Τράπεζες στην Καβάλα προπολεμικά

2020-11-24

Η Καβάλα στα χρόνια τα προπολεμικά ήταν το κέντρο του Καπνού και του εμπορίου . Αυτό συντέλεσε και στην παρουσία πολλών τραπεζικών καταστημάτων. Το 1924 με Δήμαρχο στην πόλη τον Δημήτριο Μοσχοπουλίδη υποκαταστήματα διατηρούν στην πόλη οι Τράπεζες Εθνική της Ελλάδος με διευθυντή τον Χαράλαμπο Σαρδέλλη, η Τράπεζα Αθηνών με διευθυντή τον Στέλιο Ηλιάδη, η Ιονική Τράπεζα με διευθυντή τον Αντώνιο Τσαλάνη και οι Τράπεζες Οθωμανική και Θεσσαλονίκης , όπου στο έντυπο - οδηγό για τον ενιαίο Νομό Δράμας - Καβάλας δεν αναφέρονται οι διευθυντές των υποκαταστημάτων αυτών.

Από τις διαφημίσεις των Τραπεζών στις τοπικές εκδόσεις μαθαίνουμε ότι η Εθνική Τράπεζα την εποχή εκείνη είχε κεφάλαιο μετοχικό 20.000.000, αποθεματικά 220.000.000 και 30.000.000. και οι ολικές καταθέσεις έφθαναν τα 2.850.000.000 δραχμές. Διοικητής ήταν ο Α. Διομήδης με συνδιοικητή τον Ι. Δροσόπουλο. Η Τράπεζα Αθηνών, που είχε ιδρυθεί στην Αθήνα το 1893, είχε κεφάλαιο 72.000.000.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Η Τράπεζα Ανατολής είχε ιδρυθεί το 1904 , από διαφήμιση της Τράπεζας στον οδηγό του Επαμεινώνδα Παπαπερικλή, στην Καβάλα μαθαίνουμε ακόμα, ότι τράπεζα είχε έδρα την Αθήνα και στις 31 Δεκεμβρίου 1927 είχε αποθεματικό κεφάλαιο 250.000.000 δραχμές. Τα υποκαταστήματα της Τράπεζας ήταν στην Αλεξάνδρεια, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, το Κάιρο την Μυτιλήνη, τον Πειραιά το Πλωμάρι τον Γέρα τις Σέρραις και το .. Ζάγαζικ. Στην έντυπη διαφήμιση αναγράφεται ότι.. «Το υποκατάστημα της Καβάλλας ενεργεί πάσαντραπεζικήνεργασίαν, ίδια είσπραξιν και προεξόφλησιν εμπορικών γραμματίων, άνοιγμα πιστώσεων απλών ή ενεγγύώκ.λ.π... Προκαταβολας επί φορτωτικών, εμπορευμάτων, χρεωγράφων, χορηγήσεις πιστώσεων ένΑνοικτώ Λογαριασμών.

Η διαφήμιση προσθέτει .. «έχει ειδικήνοργάνωσιν δια την διεξαγωγήν πάσης επι καπνών εργασίας διαθέτουσα προς τούτο προσωπικόν ειδήμον των εργασιών αυτών». Η Εμπορική Τράπεζα , που είχε δημιουργήσει υποκατάστημα στην Καβάλα διαφημίζει στον τοπικό τύπο τις εργασίες που εκτελεί, τονίζοντας ότι το κεφάλαιο και τα αποθεματικά της είναι 419.033.473.70. Το ταμιευτήριο μέχρι 75.000 δίνει 5% απηλλαγμένου φόρου. Η Εμπορική Τράπεζα το 1927, είχε 27 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στη δε Μακεδονία αυτά της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας.

ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Το 1922, από την Εθνική Τράπεζα ο Δήμος Καβάλας πήρε δάνειο για την έναρξη εργασιών, κατασκευής Ηλεκτρικού εργοστασίου.

Από την ίδια Τράπεζα δανειοδοτήθηκε και το Ταμείο Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως Καβάλας για την κατασκευή των έργων υδροδότησης της πόλης μετά την έλευση των προσφύγων.

Η Καβάλα ήταν από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα που απέκτησαν ηλεκτρική ενέργεια.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Από την δεκαετία του 1920 στην Καβάλα λειτουργούσε υποκατάστημα της Ιονικής Τράπεζας. Ποια ήταν όμως η Τράπεζα αυτή και τι σχέση είχε με τα Ιόνια νησιά;

Το 1839 ένα «διάταγμα της διαπρεπούς Γερουσίας της Κοινοπολιτείας των Ιονίων Νήσων» καθιέρωσε την Ιονική Κρατική Τράπεζα Limited, η οποία σύντομα μετονομάστηκε σε Ιονική Τράπεζα , στην Κέρκυρα για να χρηματοδοτήσει το εμπόριο μεταξύ των Επτανήσων και τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό κάνει την τράπεζα την παλαιότερη στην Ελλάδα. Η τράπεζα έλαβε μια επιχορήγηση είκοσι ετών του αποκλειστικού προνόμιο της έκδοσης και της κυκλοφορίας των τραπεζογραμματίων για τα Επτάνησα. Το κεφάλαιο θα έφτανε τις 100.000 λίρες σε 4.000 μετοχές καιπροερχόταν από Αγγλικά κεφάλαια.

Το ιδρυτικό θέσπισμα της Γερουσίας εκδόθηκε στις 23 Οκτώβρη 1839. Η πρώτη δοσοληψία μεταξύ Λονδίνου και Νησιών αφορούσε την αποστολή στην Κέρκυρα 5.000 χρυσών λιρών και χορήγηση εξουσιοδότησης για τραβηχτικές μέχρι 10.000 λιρών επί του Κεντρικού της Τράπεζας στο Λονδίνο. Την 1η Μαρτίου 1840 άρχισαν οι συναλλαγές στην Κέρκυρα, στις 18 Μαΐου στη Ζάκυνθο και στις 10 Αυγούστου στην Κεφαλλονιά. Το 1845 ιδρύθηκαν Πρακτορεία στην Αθήνα και την Πάτρα για να εξυπηρετηθεί καλύτερα το εμπόριο των Νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

Η Ιονική συνέχισε τη δραστηριότητά της και μετά την Ένωση των Ιονίων Νήσων με την Ελλάδα το 1864 δημιουργώντας υποκαταστήματα στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε κέντρα του ελληνισμού της εποχής. Έως το 1957, η Ιονική διέθετε 24 υποκαταστήματα στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 8 στην Αίγυπτο και τα γραφεία της διοίκησης στην οδό Moorgate του Λονδίνου.