Οι Καπνοβιομηχανίες Στην Καβάλα

2020-04-27

Η ιστορία της πόλης Καβάλας αλλά και της Μακεδονίας μέσα από τον Καπνό την καπνεργασία την κατεργασία και το εμπόριο . Συνέδριο για όλα αυτά έγινε τον Δεκέμβριο του 2018 στην Καβάλα .Τεκμήρια ιστορίας παρουσιάζουν οι ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .

Η Μετοχή της Macedonian Tobacco Company Ltd εταιρείας Καπνών που υπήρχε στην Καβάλα το 1920 (φωτογραφία).
Η Macedonian Tobacco Company Ltd είχε δημιουργηθεί το 1910 και ήταν Ελληνική μετοχική εταιρεία με έδρα την Καβάλα.

Θυμίζουμε ότι από το 1913 δραστηριοποιούνταν στην Καβάλα 61 καπνεμπορικοί οίκοι. Αν και οι περισσότεροι (34) ανήκουν σε Έλληνες, το μεγαλύτερο μέρος της καπνεμπορικής δραστηριότητας ελέγχονταν από τους μεγάλους ξένους οίκους, ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς, που μετά τη δεκαετία του 1880 είχαν εγκατασταθεί μόνιμα πλέον στην Καβάλα.

Το όνομα της Καβάλας σε ταμπακέρια σιγαρέτων με Γερμανικά στοιχεία αλλά και μια ..καμήλα που διαφημίζει τα εξαιρετικής ποιότητας και αρώματος καπνά της Καβάλας.