Οι Ιαματικές πηγές

2020-12-30

Στο πλούσιο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων βρίσκει κανείς πολλά ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την ιστορία της περιοχής μας. Μεταξύ αυτών και ένας χάρτης με τις Μεταλλικές Πηγές στην χώρα μας στην δεκαετία του 1930. Στον χάρτη αποτυπώνονται οι πηγές που ήταν σε εκμετάλλευση την εποχή εκείνη αλλά και αυτές που ήταν ανεκμετάλλευτες, σε παράρτημα του χάρτη γίνεται αναλυτική αναφορά στο είδος των πηγών. Ξεχωρίζουν τα Ιαματικά Λουτρά των Ελευθερών για το Ν. Καβάλας, ενώ ανεκμετάλλευτες πηγές χαρακτηρίζονται αυτές που είναι στους Φιλίππους (σημερινά Λασπόλουτρα) στο Τσαρπαντή (περιοχή Νέας Καρβάλης) και πηγές στο νησάκι της ..Θασοπούλας.

Στην Ξάνθη οι Πηγές του Εχίνου χαρακτηρίζονται εκμεταλλεύσιμες και ανεκμετάλλευτες αυτές των Θερμιών και του Σαριγιαρό (;) . Στον Έβρο εκμεταλλεύσιμες είναι οι Πηγές της Τραιανοπούλεως και αναξιοποίητες οι πηγές Ψαρόδερμα στην Σαμοθράκη.