Οι γιορτασμοί στην Καβάλα το 1930

2021-02-11

Το καλοκαίρι του 1930 γιορτάσθηκαν σε όλη την Ελλάδα τα 100 χρόνια από την δημιουργία του Ελληνικού κράτους. Εκδηλώσεις έγιναν και στην Καβάλα. Μια φωτογραφία από την φωταγώγηση της πόλης μας θυμίζει τους εορτασμούς εκείνους. Η Καβάλα ήταν από τις πρώτες πόλεις στην Μακεδονία που από την δεκαετία του 1920 είχε ηλεκτρικό ρεύμα με το Δημοτικό Ηλεκτρικό Εργοστάσιο που δημιούργησε. Αυτό ήταν πίσω από το δημοτικό στάδιο στη σημερινή συνοικία στο Βύρωνα (Κιουτσούκ Ορμάν) σημερινές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η.

Εκατό ν ενενήντα ένα χρόνια συμπληρώθηκαν την 3η Φεβρουαρίου 2020 από την σύνταξη του Πρωτοκόλλου της ανεξαρτησίας του Ελληνικού κράτους (γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830). Το έγγραφο αυτό υπογράφτηκε από τις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία στις 3 Φεβρουαρίου του 1830.

Ήταν η πρώτη επίσημη, διεθνής διπλωματική πράξη που αναγνώριζε την Ελλάδα ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, το οποίο θα επεκτεινόταν νότια της συνοριακής γραμμής που όριζαν οι ποταμοί Αχελώος και Σπερχειός. Πρώτος κυβερνήτης του νεοσύστατου κράτους υπήρξε ο Ιωάννης Καποδίστριας.