Ο Τηλεγραφητής Νικόλαος το 1922

2021-05-07

Ενενήντα οκτώ χρόνια πριν τον Μάρτιο του 1923 ο στρατιώτης Νικόλαος ταχυδρομεί από την Καβάλα, αυτή την κάρτα και αναφέρει: "αγαπητοί μου γονείς ήλθομεν εις την Καβάλλαν είναι πόλις ωραιοτάτη μένομεν πλησίον του Φαλήρου έχω και τον Τότη εδώ εις τα αυτοκίνητα.." ο στρατιώτης Νικόλαος υπηρετούσε στο 14ο απόσπασμα τηλεγραφητών με έδρα την Καβάλα. Η κάρτα, έκδοσης του γνωστού βιβλιοπωλείου της πόλης "Σ. Διαμαντόπουλου" , βρίσκεται σήμερα στην ψηφιακή πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου ebay προς .. πώληση . Άραγε ποιος να ήταν ο Νικόλαος και από ποιο μέρος της Ελλάδος ; από την καλλιγραφία και την γραμματική , στην πίσω όψη της κάρτας διαπιστώνει κανείς και την μόρφωση του νεαρού στρατιώτη που υπηρετούσε στους Τηλεγραφητές του Ελληνικού Στρατού ένα χρόνο μετά την Μικρασιατική καταστροφή.