Μια συναρπαστική διαδρομή

2021-01-10

Είναι συναρπαστική εμπειρία η αναδρομή στην ιστορία της πόλης μας. Και ακόμη πιο συναρπαστική γίνεται μέσα από τη μικροϊστορία της όπως προκύπτει από τις καταγραφές ανθρώπινων ιστοριών και ανάδειξης γεγονότων του χρόνου.

Μέσα από έγγραφα, επιστολές και φωτογραφίες ξετυλίγονται πτυχές της ζωής της πόλης. Όλων εκείνων των στιγμών, λαμπερών αλλά και καθημερινών, που φανερώνουν την ποιότητα ζωής, την εξωστρέφεια της αλλά και τις σχέσεις των ανθρώπων της.

Μέσα από αυτό το υλικό, αποτυπώνεται και η έντονη κοινωνική ταυτότητα της Καβάλας στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, η οποία κορυφώνεται στην περίοδο του μεσοπολέμου.

Η Καβάλα άλλωστε στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα έζησε, ως σημαντικό αστικό κέντρο, τις ραγδαίες εξελίξεις της εποχής: επανάσταση των Νεοτούρκων, Βαλκανικοί Πόλεμοι και ένταξη στον εθνικό κορμό , Εθνικός Διχασμός και πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, βουλγαρική κατοχή 1916 -18, έλευση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922. Καπνεργατικό κίνημα .Μέσα από αυτές τις βίαιες ανακατατάξεις έβρισκε όμως πάντα την ισορροπία και το βηματισμό της στην εξέλιξη της ως μια ακμάζουσα πόλη στην Μακεδονία.