Με το .. “αρκαλίκι” στο Λιμάνι

2021-02-11

Λιμάνι Καβάλας στις αρχές του περασμένου αιώνα, στον μικρό μόλο οι αχθοφόροι του καπνού με το αρκαλίκι στην πλάτη κουβαλούν τα επεξεργασμένα καπνά σε δεμάτια , στην μαούνα, που με την σειρά της θα τα μεταφέρει στα πλοία που ήταν αρόδο στο Λιμάνι και με αυτά στις αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής.

Είναι ο μόλος του "Λατίνου" όπως τον έλεγαν οι Καβαλιώτες και ήταν μπροστά στο Καπνομάγαζο των Αλλατίνη , της μεγάλης οικογένειας από την Θεσσαλονίκη που είχε καπνεργοστάσια από τις πρώτες στην Καβάλα, από τα τέλη του 19ου αιώνα .

Τα δεμάτια επεξεργασμένα καπνά οι παλιοί καπνεργάτες, τα λέγανε τόγκες.