Λήμνος 4ο Σώμα Στρατού

2020-04-08

Οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι, σύμμαχοι στον Α. Παγκόσμιο πόλεμο τον Αύγουστο του 1916, με το οχυρό Ελληνικό οχυρό Ρούπελ στη κατοχή τους και την συγκατάθεση της κυβέρνησης των Αθηνών, με μεγάλη δύναμη βαδίζουν προς Νότο, καταλαμβάνουν τις πόλεις Σέρρες, Δράμα και πολιορκούν την Καβάλα όπου εδρεύει το 4ο Σώμα Στρατού , δυνάμεις έχει και στην Ελευθερούπολη (Πράβι, ονομάζονταν την εποχή εκείνη . Είναι φιλοβασιλικό Σώμα με διοικητή τον Συνταγματάρχη Χατζόπουλο. Απαρτίζεται από 6.500 στρατιώτες και 550 αξιωματικούς. Στον αριθμό των στρατιωτών είναι και 350 Λήμνιοι. Το Σώμα «αιχμαλωτίζεται», μεταφέρεται οδικώς στη Δράμα και από κει με 3 αποστολές στις 2, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, μεταφέρθηκε σιδηροδρομικώς με τον οπλισμό του στο Γκέρλιτς της Γερμανίας, όπου παρέμειναν μέχρι της λήξεως του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. (φωτογραφία Λήμνιων αξιωματικών του Δ΄ Σώματος Στρατού)