Ιστορίες του Λιμανιού…

2020-12-12

Λιμενικές ιστορίες στην όμορφη πόλη της Καβάλας. Γνωρίζεται ότι οι μόλοι και τα κρηπιδώματα κατασκευάστηκαν πριν τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, ενώ η επιμήκυνση του υπένημου μόλου και οι επιχώσεις βόρεια του υπήνεμου μόλου έγιναν μετά τον πόλεμο;

Τα σημαντικά αυτά έργα κράτησαν πολλά χρόνια και άλλαξαν ριζικά την εικόνα της παραλίας και γενικά της πόλης.

Η θεμελίωση των παράκτιων λιμενικών έργων στην Καβάλα έγινε από τον τότε Υπουργό Δημοσίων έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή στις 5 Σεπτεμβρίου 1954.

Κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής , έβαλε το θεμέλιο λίθο των λιμενικών έργων στην Καβάλα (πρόκειται για την προέκταση της παραλίας από το Ι.Κ.Α. μέχρι το Φάληρο.

Στα κινηματογραφικά «Επίκαιρα» της εποχής απεικονίζεται η γενική άποψη του λιμανιού της Καβάλας αλλά και η κάτοψη των λιμενικών έργων.

Στην τελετή της θεμελίωσης των εργασιών είναι παρών και ο τότε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γεώργιος Βογιατζής. Μετά τον αγιασμό στον οποίο χοροστατεί ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ακολουθούν ομιλίες των επισήμων, μεταξύ αυτών και του Κ. Καραμανλή, ο οποίος στη συνέχεια τοποθέτησε τον θεμέλιο λίθο.

Από τον Σεπτέμβριο του 1945 «ανατέλλει» όμως και το «άστρο» του Γιάννη Πριμικίδη που συνέδεσε το όνομα του με σειρά έργων στο Λιμάνι το κυριότερο από αυτά η μεγάλη επέκταση της χερσαίας του ζώνης στο τμήμα από το Φάληρο μέχρι την σημερινή προβλήτα μπροστά από το χώρο του Λιμεναρχείου. Ο Ι. Πριμικίδης ήταν πρόεδρος από 1ης Σεπτεμβρίου 1945 έως 16 Φεβρουαρίου 1965. Για το χρονικό διάστημα από 2 Μαρτίου 1965 έως 12 Ιανουαρίου 1966 πρόεδρος ήταν ο Αθανάσιος Βαβαλέσκος (διετέλεσε Δήμαρχος Καβάλας). Από τον Μάρτιο του 1966 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 1985 πρόεδρος ήταν ξανά ο Γιάννης Πριμικίδης.