Ιστορίες του Λιμανιού...

2020-05-25

Ιστορικά στοιχεία για την κατασκευή του Λιμανιού της Καβάλας. Οι Οθωμανοί σχεδίαζαν από την αρχή του περασμένου αιώνα , να δημιουργήσουν Λιμάνι στην Καβάλα, έβλεπαν την ανάπτυξη αυτής της περιοχής να έχει άμεση σχέση με την θάλασσα , άλλωστε το καπνεμπόριο και η εξαγωγή των καπνών σημείωνε από τα τέλη του 19ου αιώνα ραγδαία αύξηση.

Ανέθεσαν στην γαλλική εταιρεία Γουβιέ την εκπόνηση μελετών για τον σχεδιασμό, υλοποίηση αλλά και εκμετάλλευση του έργου αυτού. Μάλιστα προχώρησαν κατά πολύ οι σχεδιασμοί.

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι όμως σταμάτησαν κάθε δραστηριότητα για δυο περίπου χρόνια. Οι Γάλλοι όμως βλέποντας ότι οι Έλληνες ήταν αυτοί που κυριάρχησαν στην περιοχή επανέρχονται και ζητούν να μάθουν τις προθέσεις της Ελληνικής κυβέρνησης για την Καβάλα και την κατασκευή του Λιμανιού της. Οι Γάλλοι έχουν συμφέροντα στην περιοχή από τον 18Ο αιώνα και διατηρούν και υποπροξενείο, τα πλοία τους δε, αποβιβάζουν και επιβιβάζουν από την Καβάλα επιβάτες και εμπορεύματα με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και τα Γαλλικά Λιμάνια.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στην Καβάλα έχουν συστήσει την Εταιρεία Λιμένος Καβάλας με διευθυντή τον Παύλο Πικόν. Ο ιδιοκτήτης της ο Γουβιέ, που φέρει το όνομα του η κατασκευαστική του εταιρεία , ζητάει από τον Υπουργό Εσωτερικών της Ελλάδας το 1913, Εμμανουήλ Ρεπούλη να μάθει τις προθέσεις του για το έργο του Λιμανιού της Καβάλας. Ο Ρεπούλης (1863- 1923) απαντά ότι δέχεται να συζητήσει με τους Γάλους για το Λιμάνι και αναφέρει μια σειρά προϋποθέσεις για την σύναψη νέας σύμβασης για την κατασκευή και την εκμετάλλευση του Λιμανιού.

Ακολουθεί στην συνέχεια με σειρά επιστολών του Πικόν, και του Γουβιέ με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο για το έργο και ταυτόχρονα οι Γάλλοι ζητούν, επίμονα συνάντηση με τον Βενιζέλο. Άλλες επιστολές είναι από την Καβάλα και άλλες από την Αθήνα.

Όλα αυτά τα στοιχεία , την ιστορική διαδρομή του Λιμανιού, βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».