Η πόλη του καπνού

2020-04-08

Χωρίς αμφιβολία η δεκαετία 1925-1935 ήταν ιδιαίτερα καθοριστική για την Καβάλα, δικαίως χαρακτηρίζεται «χρυσή εποχή», ο καπνός, η καπνεργασία και το καπνεμπόριο δίνουν την οικονομική εκείνη πνοή για πόλη που ευημερεί , ισχυρή εργατική τάξη με καλό μεροκάματο δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθεί το εμπόριο, οι τέχνες οι υπηρεσίες.

Πόλη «κλειδί» για την ευρύτερη περιοχή η Καβάλα επιζητά υποδομές.

Τα πλοία περιμένουν .. σειρά για να φορτώσουν καπνά και να ξεφορτώσουν εμπορεύματα, και οι φορτηγίδες παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου μεταφορέα από την στεριά στο πλοίο και αντίστροφα.