«Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ..»

2020-12-04

Το 1913 ο Τρύφων Ευαγγελίδης καθηγητής του Γυμνασίου Βόλου (1863-1941) γράφει και κυκλοφορεί το βιβλίο «Νέα Ελλάς» που είναι μια ιστορική, γεωγραφική, τοπογραφική και αρχαιολογική περιγραφή των νέων ελληνικών χωρών: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, νήσων και οδηγός σαφής και ακριβής των ταξιδιωτών και περιηγητών : κατά το γερμανικόν του Καρόλου Μπαίδεκερ και Meyer και το γαλλικόν του Guide Joann-Isambert, όπως γράφει στην πρώτη σελίδα του πονήματος του. Το βιβλίο τυπώνεται στην Αθήνα στο Τυπογραφείο Δ. Γ. Ευστρατίου. Στεκόμαστε στην αναφορά για την Καβάλα και τον χάρτη που δημοσιεύει.