Η μυρωδιά του καπνού

2021-12-12

Στην άνοδο της οδού Δαγκλή, στην Καβάλα, ξεφόρτωμα χωρικών (ανεπεξέργαστων) καπνών. Είναι καπνά τύπου "μπασμάς" γι' αυτό και η κάσα για να μαζεύουν τα φύλλα από τα δέματα που χαλούσαν.. Οι φωτογραφίες το 1996 , το "προδίδουν" οι αφίσες στον τοίχο του καπνομάγαζου. Η μυρωδιά του καπνού έφθασε μέχρι εδώ....

Αυτή τη γνώριμη μυρωδιά των καπναποθηκών... ποιος άραγε Καβαλιώτης δεν τη ξέρει;

Στην οδό Δαγκλή ήταν οι καπναποθήκες των Αφων Θεοδωρίδη μέχρι το 2000 τις νοίκιαζε η Αυστροελληνικη για αποθήκευση καπνών χωρικών και επεξεργασμένων το 1996 ήταν από τα τελευταία χρόνια που λειτούργησε η Αυστροελληνική.