Η Καβάλα το Σωτήριο έτος …1928

2020-04-13

Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, θα πάμε στο έτος 1928 θα αναζητήσουμε στοιχεία για την πόλη μας την εποχή εκείνη.

Η Καβάλα σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1928 είχε 49980 κατοίκους από αυτούς οι 25468 ήταν άνδρες και οι 24512 γυναίκες. Το 1913 (χρονιά που απελευθερώθηκε) η πόλη είχε 23378 κατοίκους. Το έτος 1920 αριθμεί 22939 κατοίκους.

Έδρα Δήμου (που συστάθηκε το 1918) όπου υπάγονταν σε αυτόν και οι οικισμοί του «Βασιλάκι Τσιφλίκ» με 59 κατοίκους του «Καρά-Ορμάν» με 800, της «Καλαμίτσας» με 13.

Η πλειοψηφία των κατοίκων ασχολούνταν με την Βιομηχανία, φυσικά το καπνεμπόριο, 14.865 από αυτούς 10337 άνδρες και 4528 γυναίκες. Η μεγάλη πόλη της περιοχής ήταν η έδρα του Νομού του Δήμου και είχε Πρωτοδικείο , εισαγγελία , πλημμελειοδικείο, ειρηνοδικείο, πταισματοδικείο (ειδικά πταισματοδικεία υπήρχαν στο Πράβι στο Νέστο στην Θάσο αλλά και στον Κεχρόκαμπο) και υποθηκοφυλακείο, όλα υπαγόμενα στο Εφετείο Θράκης. Έδρα διοικήσεως Χωροφυλακής , Λιμεναρχείου , υγειονομικού και πλοηγικού σταθμού.

Είχε ακόμα η πόλη, Εφορεία, Δασαρχείο Ταμείο, Δημόσιο Καπνοκοπτήριο, γραφεία νομομηχανικού, νομιάτρου, νομοκτηνιάτρου, επιθεωρητού δημοτικών σχολείων . Είχε παράρτημα του χημικού εργαστηρίου, γραφείο εποικισμού, επιθεώρηση Τ.Τ.Τ. (Ταχυδρομείο, Τηλέγραφος, Τηλέφωνο, όπου σε όλη την Μακεδονία υπήρχαν 342 τέτοια γραφεία) και αποθήκη μονοπωλίου.