Η Καβάλα στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης

2020-12-16

Η πανδημία μπορεί να έχει αλλάξει τις ζωές μας αλλά και τις συνήθειες μας εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο το κόσμο έχει όμως δημιουργήσει και «άλματα» στην τεχνολογία και την ψηφιακή πρόσβαση ειδικά στην εκπαίδευση. Πανεπιστήμια , Μουσεία, Οργανισμοί «προσφέρουν» τα αρχεία τους τα εκθέματα τους αλλά και δραστηριότητες ηλεκτρονικά. Ένας τέτοιος ηλεκτρονικός κατάλογος της συλλογής φωτογραφιών του Πανεπιστημίου της « ETH Ζυρίχης» είναι προσιτός στο κοινό και τους ιστορικούς ερευνητές. Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο για την επιστήμη και την τεχνολογία χρονολογείται από το έτος 1855, όταν οι ιδρυτές της σύγχρονης Ελβετίας το δημιούργησαν ως κέντρο καινοτομίας και γνώσης.

Στα ηλεκτρονικά αρχεία του Πανεπιστημίου συναντάμε και πολλές φωτογραφίες από την Ελλάδα στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας και ειδικά από την Θεσσαλονίκη, Δράμα αλλά και Καβάλα των αρχών του αιώνα όπως και πολλών άλλων περιοχών της χώρας. Δείτε φωτογραφίες της εποχής εκείνης που έχει αναρτήσει η ψηφιακή πλατφόρμα E-Pics στο ETH της Zurich.