Η Ιστορία της πόλης μέσα από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

2020-11-15

Γεγονότα το έτος 1945

Το έτος 1945 ήταν ο πρώτος μεταπολεμικός χρόνος. Η Καβάλα προσπαθούσε να βρει τον βηματισμό της μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής Βουλγαρικής κατοχής. Δήμαρχος είχε οριστεί ο Μιχαήλ Λολίδης. Διορισμένο και το δημοτικό συμβούλιο . Σταχυολογούμε μερικές από τις αποφάσεις που είχε λάβει την κρίσιμη εκείνη χρονιά.

Συζήτησε και έλαβε απόφαση για την κατασκευή βάθρου για την επανατοποθέτηση του Ηρώου στον Δημοτικό Κήπο και ανέθεσε στον γλύπτη Ιωάννη Καπιστρίδη της δημιουργίας και επανατοποθέτησης του Ηρώου μιας και πρόκειται για «έργο καλλιτεχνίας» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην απόφαση του.

Αποφάσισε την ισοπέδωση του παραλιακού χώρου παραπλεύρως της Εμπορικής Τραπέζης αντί του ποσού των 280.000 δρχ.Την Κατασκευή πρόχειρης πλινθόκτιστης Δημοτικής Αγοράς . Το Δ.Σ. εξέλεξε τους Δημήτριο Λαζαρίδη ως μέλος της σχολικής Εφορίας στην Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης και τον Δημήτριο Λαμπαδίτη ως μέλους της Σχολικής Εφορίας του Γυμνασίου Θηλέων Καβάλας.

Πήρε απόφαση για την ανάκληση απόφασης του για την εκλογή του Πολύδωρου Πετρίδη ως μέλους Λιμενικής Επιτροπής λόγω επίκλησης της Ιταλικής υπηκοότητας.

Πήρε απόφαση για την χορήγηση πολεμικού επιδόματος Μαΐου και Ιουνίου σε Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους μειωμένο κατά 25% σε σχέση με του Απριλίου λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Η δαπάνη του πολεμικού επιδόματος θα επιβάρυνε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 2 δρχ ανά ωριαίο κιλοβάτ.

Ψήφισε την έγκριση σύναψης δανείου 1.138.000 δρχ από το Δημόσιο για τις ανάγκες του Ηλεκτροφωτισμού.

Στις 9 Ιουνίου 1945 αποφασίζει να στείλει έγγραφο o Δήμος προς το Υπουργείο Εσωτερικών που να λέει ότι είναι ο πρώτος σε θέση να αναλάβει και να εξασφαλίσει την ύδρευση της πόλης.

Την 1η Ιουλίου αποφασίζει την έγκριση της φροντίδας, διαφύλαξης, συντήρησης και προστασίας της αναδασωμένης έκτασης άνωθεν της πόλεως με πίστωση για πρόσληψη δασοφύλακα με την αιτιολογία ότι η προηγούμενη διοίκηση δεν διέθετε υπηρεσία δασοφυλακής.

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου τον μήνα Ιούλιο ο Δήμαρχος αναφέρει πρόβλημα στο έμβολο και στον ρυθμιστή του αντλιοστασίου ύδρευσης με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην παροχή νερού. Για αυτό το λόγο η πόλη θα διαιρεθεί σε τομείς βάσει οδικού χάρτη και σχεδίου υδρεύσεως ώστε να υδρεύεται τακτικά και χωρίς διακοπές.

Την 11η Ιουλίου ψηφίζεται ο κανονισμός διοικήσεως και διαχειρίσεως του Δημοτικού Νοσοκομείου Καβάλας « Ο Ευαγγελισμός». Ψηφίζεται επίσης ο προσωρινός Οργανισμός Υδρεύσεως Καβάλας.

Εγκρίνει πίστωση για μετάβαση Επιτροπής στην Αθήνα με σκοπό την ευνοϊκή λύση του θέματος των εγκαταλελειμμένων καπνών.

Εγκρίνει την κατεδάφιση δημοτικών κτισμάτων επί της οδού Βότση και από την οδό Βενιζέλου ως την οδό Φιλίππου για διάνοιξη δρόμου στο πλαίσιο της εφαρμογής σχεδίου πόλεως.

Γενικός Γραμματέας προσλαμβάνεται στον Δήμο ο Αντώνιος Δημόπουλος με απόφαση της 24η Ιουλίου 1945.

Εγκρίνει την μελέτη ανέγερση Πρόχειρης Δημοτικής Αγοράς με προϋπολογισμό 3.300.000δρχ. Ζητά την κατεδάφιση παραπηγμάτων στην πλατεία Μεχμέτ Αλή.

Μετονομάζει μιας εκ των κεντρικών οδών της πόλης την οδός Ελπίδος σε οδό Ούντρα τιμής ένεκεν για την βοήθεια στην πόλη της Καβάλας πολλαπλώς.

Τροποποιεί το σχέδιο πόλεως για ανέγερση Δημοτικού Νοσοκομείου (ενσωμάτωση νέων τμημάτων μιας και ο χώρος ήταν ανεπαρκής).

Εγκρίνει με απόφαση του το ποσό των 500.000 δρχ ως επιχορήγηση προς το σανατόριο ΕΛΠΙΣ για την Ιατρική Εταιρία την 27η Ιουλίου 1945.

Εκλέγει στις 14 Αυγούστου προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Λαμπαδίτη Δημήτριο , Γραμματέα την Σοφία Στεφάνου και μέλη τους Γεώργιο Μαυρομάτη, Κώστα Αυγερόπουλο και Σταύρο Αλατά. Η εκλογή του Αντιπροέδρου γίνεται στις 22 Αυγούστου και είναι ο Αθανάσιος Πελαργίδης.

Εγκρίνει την διαρρύθμιση.. « ήτοι ισοπέδωσης τμήματος της πλατείας Φουάτ» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Εγκρίνει την κήρυξη του επί της διασταυρώσεως των οδών Ίωνος Δραγούμη και Βενιζέλου ως χώρου δημοσίας ωφελείας, την απόφαση αυτή παίρνει την 5η Σεπτεμβρίου 1945.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1945 με ομόφωνη απόφαση εγκρίνει την μετονομασία της οδού παραπλεύρως του δημοτικού σχολείου Αγίας Βαρβάρας από πάροδος οδού Θ. Κολοκοτρώνη σε οδό Ηρώων προς τιμήν των Ηρώων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποκτά κανονισμό εργασιών του με απόφαση την 23η Σεπτεμβρίου 1945.

Την 9 Οκτωβρίου 1945 παίρνει απόφαση υπέρ της τέλεσης μνημόσυνου για την σφαγή Καβαλιωτών από τους Βουλγάρους στη διάρκεια της κατοχής.

Τα θέματα διευθέτησης της πλατείας και των γύρω δρόμων συνεχίζονται έτσι αποφασίζει το Δ.Σ. την εφαρμογή του σχεδίου πόλης επί της διασταύρωσης των οδών Βενιζέλου και Δοϊράνης με απόφαση του την 14η Οκτωβρίου 1945.

Οι ονομασίες συνεχίζονται, έτσι το Δ.Σ. αποφασίζει να ονομάσει την πλατεία δίπλα από το τηλεφωνικό κέντρο σε πλατεία «28ης Οκτωβρίου 1940» αυτό γίνεται με απόφαση του την 23η Οκτωβρίου 1945.

Με απόφαση του την 30η Οκτωβρίου 1945 καθορίζει τα Καθορισμός εκλογικά τμήματα προσεχών εκλογών.

Εγκρίνει πίστωση για διανομή βοηθημάτων για τις γιορτές Χριστουγέννων την 22η Δεκεμβρίου 1945.

Εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου παραλιακών χώρων εκτός των ανατολικών κρηπιδωμάτων για αύξηση πλάτους του παραλιακού δρόμου και κατασκευή εκσυγχρονισμένων κτιρίων μιας και η εμπορική κίνηση έχει αυξηθεί και οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες .