Η ιστορία από την ..Κωνσταντινούπολη

2021-03-09

Η διάδοση της πληροφορίας αλλά και της ιστορίας κυριαρχούν στην εποχή του διαδικτύου. Αρχεία κλεισμένα χρόνια με ελάχιστες έως αδύνατες δυνατότητες πρόσβασης γίνονται πλέον προσιτά στο ευρύ κοινό και αποκαλύπτονται μέσα από αυτά πολλά στοιχεία. Το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης , άνοιξε τα αρχεία του και τα ψηφιοποίησε.

Βρίσκονται στο ψηφιακό αρχείο της Βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, εκεί έχουν αναρτηθεί μια σειρά από φωτογραφίες από την Καβάλα και την περιοχή της, όπως ήταν στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Μια από αυτές και ο Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων.

Στην κατοχή του, Πανεπιστημίου είναι το φωτογραφικό αρχείο του Σουλτάνου Abdülhamid ΙΙ με χιλιάδες φωτογραφίες της περιόδου 1890- 1900, κύρια με έργα υποδομών που έκανε τότε η «Πύλη» σε όλη την αυτοκρατορία, αλλά και μερικές γενικές φωτογραφίες περιοχών και πόλεων όπως και δημόσια πρόσωπα.

Στον ειδικό τομέα της πόλης της Καβάλας υπάρχουν φωτογραφίες με ομάδες στρατιωτικών, πριν ξεκινήσουν από την Κωνσταντινούπολη για να έρθουν στην περιοχή μας και να αναλάβουν στρατιωτική δράση. Περιλαμβάνει όμως, ο τομέας αυτός και φωτογραφίες της πόλης και ειδικά το λιμάνι, στην οποία παρουσιάζεται το Οθωμανικό Τελωνείο και το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Αλλά και μια πανοραμική , όπου διακρίνεται η νέα συνοικία του Αγίου Ιωάννη με τον Ιερό Ναό και τα πρώτα σπίτια γύρω από αυτόν.

Η πόλη είχε «βγει» από το Κάστρο και η καπνική δραστηριότητα είχε ξεκινήσει. Απουσιάζουν όμως τα επιβλητικά κτίρια στην συνοικία της Παναγίας όπως της Εμπορικής Σχολής αλλά και το δίπλα σε αυτό. Υπάρχουν ακόμα φωτογραφίες από την πόλη της Δράμας, που ήταν την εποχή εκείνη ήταν η διοικητική έδρα της Ανατολικής Μακεδονίας.