Η ημέρα της Αναστάσεως

2021-04-30

Η ημέρα της Αναστάσεως λέγεται και Πάσχα. Κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο η λέξη προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Φάσκα , αφού εξελληνίστηκε το Φ σε Π και το Κ σε Χ. Η λέξη Πάσχα στην εβραϊκή γλώσσα δηλώνει διάβαση , έτσι Πάσχα είναι η διάβαση από το σκότος στο φώς.

Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν

Η καθαίρεση του Άδου και η νέκρωση του θανάτου είναι το βαθύτερο νόημα της αναστασίμου εορτής.

Ο άγιος Επιφάνιος επίσκοπος Κύπρου, σε σχετική του ομιλία κάνει μια θαυμάσια περιγραφή της καθόδου του Χριστού στον ΄Αδη. Με παραστατικό λόγο λέγει ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη θεοπρεπώς, πολεμικώς και δεσποτικώς συνοδευόμενος από πλύθους αγγέλων.

Πριν φθάση ο Χριστός στα ανήλια δεσμωτήρια του Άδου προέφθασε ο αρχιστράτηγος Γαβριήλ για να τους αναγγείλη την έλευση του Χριστού. Είπε (( άρατε πύλας οι άρχοντες υμών )) ο αρχάγγελος Μιχαήλ (( και επάρθητι πύλαι αιώνιοι)) οι δυνάμεις των αγγέλων

(( απόστητε πυλωροί , οι παράνομοι))

Εμφανίστηκε ο Χριστός και προξένησε μεγάλο φόβο , ταραχή και φρίκη..

Οπότε οι άρχοντες του Άδου φώναξαν δυνατά (( τις εστίν ούτος ο βασιλεύς της δόξης))

Τότε όλες οι δυνάμεις των ουρανών φώναξαν " Κύριος δυνατός και κραταιός , Κύριος των δυνάμεων , ούτος εστίν ο βασιλεύς της Δόξης".

Στην συνέχεια ο άγιος Επιφάνιος περιγράφει θαυμάσια την συνομιλία του Αδάμ με τον Χριστό..Ο Αδάμ φώναξε σε όλες τις ψυχές...

" Ο Κύριος μου μετά πάντων " και ο Χριστός απάντησε " και μετά του πνέυματος σου." Έπειτα ο Ιησούς έπιασε το χέρι του Αδάμ και τον ανέστησε.

Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ερμηνεύοντας τα περιστατικά της σταυρώσεως λέγει ότι κατά την Παλαιά Διαθήκη ο θεός κάλεσε το σκοτάδι νύκτα και το φώς ημέρα. Έτσι λοιπόν το σκοτάδι που έγινε κατά τον καιρό της σταυρώσεως από τις δώδεκα το μεσημέρι μέχρι τις τρείς το μεσημέρι είναι νύκτα. Από τις τρείς η ώρα μέχρι την δύση της Παρασκευής έχουμε ημέρα. Στην συνέχεια έχουμε την νύκτα της Παρασκευής και την ημέρα του Σαββάτου που υπολογίζεται ως δεύτερη νύκτα και ημέρα. Και τέλος η νύκτα του Σαββάτου και η αρχή, τα ξημερώματα της Κυριακής , οπότε αναστήθηκε ο Χριστός , απαρτίζουν την τρίτη νύκτα και ημέρα.

Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία. Πρόκειται για θέωση και ανάσταση της ανθρώπινης φύσεως και ελπίδα θεώσεως και αναστάσεως της δικής μας υποστάσεως.. Στον κατηχητικό λόγο του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου ο οποίος είναι ένας θριαμβευτικός παιάνας της νίκης λέγεται ότι με την Ανάσταση του Χριστού ξεπεράστηκαν για πάντα.

Κανείς δεν μπορεί να οδύρεται για τα αμαρτήματα που διέπραξε γιατί " συγγνώμη έκ τού τάφου ανέτειλε"

Κανείς δεν πρέπει να φοβάται τον θάνατο γιατί " ηλευθέρωσε ημάς ο του Σωτήρος θάνατος"

Χριστός Ανέστη!

Αληθώς Ανέστη!