Η ίδρυση και ιστορία της πυροσβεστικής στην Καβάλα

2020-04-30

Ιστορικές ημερομηνίες . Τέλη Απριλίου 1926 σχηματίστηκε στην Ελλάδα ένα "Πυροσβεστικό Σώμα", εντελώς ανεξάρτητο από το υπόλοιπο στράτευμα. Στις 30 Αυγούστου 1929 ανατέθηκε από την τότε κυβέρνηση στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη , Έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην Διοικητή της Πυροσβεστικές Υπηρεσίας Πετρούπολης, η μελέτη και οργάνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα.

Με το Νόμο 4661/1930 "περί διοργανώσεως Πυροσβεστικού Σώματος" που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 153 τ.Α΄ (την 12 Μαΐου 1930 ), ιδρύθηκε ανεξάρτητο Π.Σ. ως Ν.Π.Δ.Δ. που υπαγόταν στο Υπ. Εσωτερικών, με δικούς του νόμους και αυτοδιοίκηση. Η ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών οριζόταν ότι θα γινόταν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με βάση τον πληθυσμό, την εμπορική και βιομηχανική σημασία του Δήμου και των τοπικών γενικότερα συνθηκών και με κάποιες υποχρεώσεις του Δήμου.

Από το 1968 με τον Α.Ν. 360 το Π.Σ. υπάγεται στα Σώματα Ασφαλείας. Με το Νόμο 1590/86 επιτρέπεται η ίδρυση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σε Κοινότητες με βιομηχανική περιοχή ή συγκοινωνιακό κόμβο μεγάλης σημασίας ή οπουδήποτε αλλού κριθεί σκόπιμο και χωρίς υποχρέωση της τοπικής αρχής.

ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Μεταξύ των πόλεων στις οποίες ιδρύθηκαν και λειτούργησαν Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Πυροσβεστικοί Σταθμοί) την πρώτη δεκαετία μετά την ψήφιση του ιδρυτικού του Σώματος Νόμου και μέχρι και την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου ήταν και η Καβάλα το 1935.

Η Καβάλα είχε όμως Πυροσβεστική, ως Δημοτική Υπηρεσία από το 1925, με την φροντίδα και την επιμονή και του Εμπορικού Επιμελητηρίου τότε. Ο Δήμος είχε αγοράσει και ειδικές πυροσβεστικές αντλίες αλλά και όχημα που χρησιμοποιούνταν και ως καταβρεχτήρας στους δρόμους το καλοκαίρι.