Η Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά

2021-04-01

(ERIH - European Route of Industrial Heritage). Το ERIH είναι η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς, ένα δίκτυο των πιο σημαντικών και τουριστικών τοποθεσιών της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ευρώπης ..σε αυτή την βιομηχανική κληρονομία και το Δημοτικό Μουσείο Καπνού Καβάλας.

Οι αρχές του ERIH ανάγονται στα τέλη της τελευταίας χιλιετίας. Το 1999, με την ευκαιρία της 50ης επετείου από την ίδρυσή της και της 25ης επετείου του «Ευρωπαϊκού Έτους Προστασίας Μνημείων 1975» και για τον εορτασμό της μετάβασης στο έτος 2000, το Συμβούλιο της Ευρώπης κάλεσε τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν σε μια εκστρατεία με θέμα «Η Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά» . Ο στόχος αυτής της εκστρατείας ήταν, μεταξύ άλλων, να ευαισθητοποιήσει το κοινό στις αξίες του ανθρώπινου ιδεώδες αλλά και του περιβάλλοντος (πολιτιστικό τοπίο και χτισμένη κληρονομιά), να αναδείξει τους οικονομικούς πόρους αυτής της κληρονομιάς για βιώσιμη ανάπτυξη και να ενθαρρύνει την εθελοντική εργασία για την προστασία και διατήρηση αυτής της κληρονομιάς.

Ο ιστότοπος του ERIH παρουσίασε περίπου 650 βιομηχανικές και πολιτιστικές τοποθεσίες με έμφαση στη βορειοδυτική Ευρώπη στο τέλος της αναπτυξιακής χρηματοδότησης από το INTERREG, ο αριθμός αυτός έχει πλέον αυξηθεί σε πάνω από 2.000 από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η περαιτέρω επέκταση της πύλης πληροφοριών καθώς και πολλές άλλες δραστηριότητες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ανανεωμένη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Από τον Οκτώβριο του 2014, το ERIH, ως αναγνωρισμένο πανευρωπαϊκό δίκτυο για τη βιομηχανική κληρονομιά της Ευρώπης, έλαβε χρηματοδότηση μέσω δικτύου από το πρόγραμμα της ΕΕ «Δημιουργική Ευρώπη». Η χρηματοδότηση καθιστά επίσης δυνατή, μεταξύ άλλων, τη χρήση του δικτύου ως πλατφόρμας ανταλλαγής εμπειριών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ετήσια συνέδρια ERIH, τα οποία το καθένα έχουν ως επίκαιρο θέμα τον τουρισμό του βιομηχανικού πολιτισμού, συμβάλλουν ιδιαίτερα σε αυτό. Το ERIH είναι το μεγαλύτερο δίκτυο τουριστικών πληροφοριών βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή βιομηχανικής κουλτούρας έχει πιστοποιηθεί ως « Πολιτιστική διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης » από το 2019.

Περισσότερα στοιχεία στην ιστοσελίδα www.erih.de


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πολλές καπνοβιομηχανίες ήρθαν στην Καβάλα τον 19ο αιώνα. Το μουσείο εξηγεί αυτήν την ιστορία με εκθέματα και εικόνες σχετικά με την καλλιέργεια καπνού, την παραγωγή, τη μεταποίηση και τα προϊόντα. Αυτά περιλαμβάνουν εξοπλισμό καλλιέργειας καπνού, πάγκους εργασίας, μηχανήματα εμπορικής επεξεργασίας, πρέσες, δείγματα φύλλων, φωτογραφίες, κάρτες, διαφημιστικές αφίσες και σπάνια έγγραφα. Η έκθεση παρουσιάζει την κοινωνική ιστορία της περιοχής και τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Το μουσείο διαθέτει επίσης ένα σημαντικό αρχείο και βιβλιοθήκη για τον καπνό στην Ελλάδα. Η συλλογή βρίσκεται προσωρινά στο ισόγειο της έδρας του πρώην Εθνικού Οργανισμού Καπνού, που χτίστηκε το 1962.

Δημοτικό Μουσείο Καπνού Μουσείο Καβάλας

Κ. Παλαιολόγου 4

65403 Καβάλα

Ελλάδα 00302510223344.