Η επέκταση της παράλιας..

2020-11-29

Η περιοχή , της φωτογραφίας μας, είναι το πάρκο Φαλήρου σήμερα. Η εικόνα είναι το 1955 όταν γίνονταν τα έργα επιχωμάτωσης του συγκεκριμένου σημείου. Αυτό που διακρίνει κανείς στην φωτογραφία είναι οι Μύλοι Γεωργής - Νικολετόπουλος απέναντι (είχαν κατασκευαστεί στην αρχή της δεκαετίας του 1930), το κτίριο του τότε Αρχαιολογικού Μουσείου αριστερά και τα ..άδεια από κατοικίες υψώματα των μετέπειτα συνοικιών Κηπουπόλεως και Αγίου Λουκά. Η επιχωμάτωση της συγκεκριμένης περιοχής «έδωσε» στην Καβάλα πολλά στρέμματα ζωτικού χώρου όπου αναπτύχθηκαν πολλές δραστηριότητες (η φωτογραφία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Κ.).