Η εφημερίδα “Ταχυδρόμος”

2021-01-04

Έχουν περάσει ήδη πέντε χρόνια από την οριστική διακοπή της έκδοσης της αρχαιότερης, μέχρι τότε ημερήσιας εφημερίδας της Καβάλας του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ . Απώλεια για την ελεύθερη έκφραση αλλά και για την Καβάλα είναι η διακοπή της έκδοσης της εφημερίδας αυτής. Το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας εκδόθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2016. Αναρτούμε ένα αφιέρωμα για την ιστορική διαδρομή του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ που δημοσιεύτηκε στο Καβαλιώτικο περιοδικόService τον Αύγουστο του 2002 και υπογράφει ο κ. Κ. Παπακοσμάς.