Η αρχή του Επιμελητήριου Καβάλας

2021-02-11

Το 2018 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Καβάλας και του Επιμελητήριου.

Τα Βασιλικά Διάταγμα που υπογράφει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος. Για την ίδρυση του Επιμελητήριου αναφέρει: «ιδρύονται τα εξής Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Καλαμών, Βόλου, Ηρακλείου Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Καβάλας».

Το Επιμελητήριο της Καβάλας «..με περιφέρειαν τους Νομούς Σερρών και Δράμας έδραν την Καβάλλαν και αριθμόν μελών 27» . Το Β.Δ. δημοσιεύεται στις 18 Νοεμβρίου 1918, με την υπογραφή του Βασιλέως Αλεξάνδρου και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κ. Σπυρίδη, στο ΦΕΚ 241 της 18/11/1918, ενώ στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιευόταν και το Βασιλικό Διάταγμα "περί ενάρξεως της ισχύος των αρ. 10 κλπ του νόμου 1308 περί εμπορικών χρηματιστηρίων.

Το 1934 πραγματοποιείται η σύσταση της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, σύμφωνα με το νόμο 184/34. Σε αυτή συμμετείχαν όλα τα Κεντρικά και Περιφερειακά Επιμελητήρια της χώρας. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, όπως εμφανίζεται με τη σημερινή της μορφή, συνεστήθη το 1992 με το νόμο 2081/10-9-92, περί ρύθμισης του θεσμού των Επιμελητηρίων. Ο Νόμος 3419/2005 ρύθμισε το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, προβλέποντας παράλληλα την δημιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου στην ΚΕΕ. Φωτογραφίες από τη πλατεία όπου είναι το κτίριο του Επιμελητήριου αλλά και το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του.