Η ανταλλαγή το 1924

2020-11-15

Η φωτογραφία έχει αναρτηθεί στην σελίδα στο facebook "Old photos from Greece" και αναφέρει ότι απεικονίζει την ανταλλαγή πληθυσμών το 1924, όπου μουσουλμάνοι εγκαταλείπουν την Καβάλα. Έχει επίσης την σημείωση : (Φωτογραφία Ευάγγελος Παππάς Pierre De Gigord Collection -Getty Museum).Δύσκολα πάντως εντοπίζουμε το σημείο της πόλης από όπου είναι η φωτογραφία.