Ένας σπάνιος χάρτης για τον Τηλέγραφο

2021-12-12

Ο χάρτης αυτός συντάχθηκε το 1889 και παρουσιάζει το τηλεγραφικό δίκτυο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στα νότια βαλκάνια με έμφαση την Μακεδονία. Καταγράφει την τηλεγραφία στα οθωμανικά βιλαέτια (επαρχίες) της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου των Ιωάννινων αλλά και του Σκούταρι (Scutari -Shkodër). Ο χάρτης δημιουργήθηκε το 1889, κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης ιστορικής συγκυρίας όταν στα νότια Βαλκάνια κυριαρχούσαν τάσεις απόσχισης από την Οθωμανική Αυτοκρατορίας.

Η άφιξη του τηλεγράφου και η ολοκλήρωση του σιδηροδρόμου προς τη Θεσσαλονίκη, αύξησαν σημαντικά , τότε, τις στρατιωτικές και πολιτικές δυνατότητες της Κωνσταντινούπολης.

Επιπλέον, το τηλεγραφικό σύστημα βελτίωσε επίσης σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και ειδικά της Θεσσαλονίκης. Την ίδια εποχή κατασκευάζονταν το σημαντικότερο τμήμα του σιδηροδρόμου (Rumelian, κατά τους Οθωμανούς) το οποίο το 1888 ολοκληρώθηκε συνδέοντας παράλληλα και το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το ευρωπαϊκό δίκτυο.