Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ          ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2022

2022-06-14

Γιορτάζουμε 109 χρόνια Ελεύθερης Ελληνικής και Δημιουργικής Καβάλας

Εορταστικές εκδηλώσεις Ελευθέρια 2022 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 18 Ιουνίου με 3 Ιουλίου

Συλλογική προσφυγική μνήμη 1922-2022 

100 χρόνια μετά