102 χρόνια επιμελητήριο Καβάλας

2020-12-02

To 2018 είχαν συμπληρωθεί 100 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Καβάλας, το ίδιο έτος 100 χρόνια συμπληρώθηκαν και από την έκδοση του Διατάγματος για την ίδρυση του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Το Βασιλικό Διάταγμα που υπέγραφε ο Βασιλιάς Αλέξανδρος ανέφερε ... «ιδρύονται τα εξής Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Καλαμών, Βόλου, Ηρακλείου Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Καβάλας».

Το Επιμελητήριο της Καβάλας «..με περιφέρειαν τους Νομούς Σερρών και Δράμας έδραν την Καβάλλαν και αριθμόν μελών 27» . Το Β.Δ. δημοσιεύεται στις 18 Νοεμβρίου 1918, με την υπογραφή του Βασιλέως Αλεξάνδρου και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κ. Σπυρίδη, στο ΦΕΚ 241 της 18/11/1918, ενώ στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιευόταν και το Βασιλικό Διάταγμα "περί ενάρξεως της ισχύος των αρ. 10 κλπ του νόμου 1308 περί εμπορικών χρηματιστηρίων.

Το 1934 πραγματοποιείται η σύσταση της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, σύμφωνα με το νόμο 184/34. Σε αυτή συμμετείχαν όλα τα Κεντρικά και Περιφερειακά Επιμελητήρια της χώρας. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, όπως εμφανίζεται με τη σημερινή της μορφή, συνεστήθη το 1992 με το νόμο 2081/10-9-92, περί ρύθμισης του θεσμού των Επιμελητηρίων. Ο Νόμος 3419/2005 ρύθμισε το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, προβλέποντας παράλληλα την δημιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου στην ΚΕΕ.